Nyheter

Tre sätt företag kan göra gott

Att göra gott som företag

Kunder, leverantörer och egentligen alla andra som ett företag har nära relationer med börjar ställa allt högre krav på att företag ska försöka att göra världen lite bättre just där de finns. Det är såklart inga orimliga krav, men både för nya och gamla företagare kan det vara svårt att förstå vad det innebär att göra gott som företag. Här tänkte vi därför beskriva tre tydliga svar på den frågeställningen.

1. Gå med vinst:

Något av det viktigaste ett företag kan göra för sin omvärld är faktiskt att bedriva en bra verksamhet, sälja sådant som människor vill ha och därmed gå med vinst. Vinsten ger företag möjlighet att göra en mängd olika val som de kanske inte hade kunnat göra om de hade haft förluster hängande över sig hela tiden. Valen kan gälla allt från att köpa in rättvisemärkta produkter, anställa de som är svaga på arbetsmarknaden, investera i hållbar infrastruktur eller att experimentera med andra saker som skulle göra världen till en bättre plats. Om inte ett företag med bra ledning och vettiga företagsvärderingar gör vinst och kan påverka sin omvärld, är risken större att något mindre medvetet företag kammar hem den vinsten istället. Resultatet blir en utveckling i en mindre gynnsam riktning. En annan positiv effekt av att vara ett företag som går med vinst är att man genom skatterna bidrar till ett starkare samhälle som har utrymme att göra goda saker.

2. Satsa på hållbarhet:

En annan självklar sak som varje företag som vill bli respekterat måste göra, är naturligtvis att satsa på hållbarhet. Den som vill nå framgång kan inte försöka att låtsas som om resten av världen inte alls existerade. Hållbarhet och miljö är precis lika viktigt som vinst för ett modernt och medvetet företag. Solceller är självklart för de företag som vill visa att de menat allvar med att göra gott i världen runt omkring. Det finns till exempel inga ursäkter för ett företag som inte ens går in och gör en kalkyl på Hemsol som visar de ekonomiska effekterna av en investering i solceller.

Solceller kan mycket väl vara en av de enskilt bästa sätten att uppnå hållbarhet. Inte minst eftersom effekten blir dubbel. Dels drar företaget ner på sitt eget uttag av externt producerad energi, men de kan också bidra med egen energi som de får betalt för när de producerar mer än de själva gör av med. 

De senaste åren (2016-2020) så har antalet installerade solcellsanläggningar för privatpersoner ökat med ungefär 60-80 % år till år. Det är en enorm ökning, men en välkommen förändring för att möta framtidens krav på ett hållbart samhälle. Vad utvecklingen beror på har vi till stor del att tacka den tekniska utveckling som skett de senaste åren. Tekniken har blivit billigare, effektivare – samt att vi har en subvention med 20 % på totalkostnaden av installationen i form av ett solcellsbidrag.

Återvinning är inte det enda självklara

Utöver detta kommer såklart alla andra självklara saker för att bidra till hållbarhet, som till exempel återvinning, vattensparande munstycken på kranar och lågenergilampor.

3. Ta socialt ansvar

Ytterligare ett sätt för företag att göra gott, är att ta ett ökat socialt ansvar. Det kan göras på många olika sätt. Att bjuda in skolor till studiebesök för att inspirera och engagera morgondagens företagare att ta ytterligare ett steg framåt i utvecklingn kan vara ett av de allra enklaste sätten att ta ansvar. Att ge unga, funktionshindrade eller gamla människor en bättre tillvaro genom att sponsra deras förening kan vara ett annat sätt. Troligtvis är nog ändå det viktigaste, och något av det första man måste tänka på när det gäller socialt företagande, att anställa sådana personer som annars inte hade haft minsta lilla chans på arbetsmarknaden.

Ge någon en chans att visa vad de går för.

Det finns ett flertal olika stöd från samhället för det företag som är berett att ge någon som står utanför arbetsmarknaden en ärlig chans. Det kan gälla allt från lönebidrag till stöd för olika slags utrustning och hjälpmedel. Det finurliga är att genom att anställa någon med svårigheter kan företaget dessutom få någon som arbetar med exempelvis hållbarhet, och som kan till exempel kan göra kalkyler som den på Hemsol, till en riktigt låg kostnad.