Empati

Hur beter sig en osjälvisk person?

Att vara osjälvisk, eller det synonyma begreppet altruistisk, innebär att man bryr sig om andra och visar uppskattning åt andra. Nedan pratar vi mer om fem karaktärsdrag som osjälviska personer innehar. 5 tecken på att du är osjälvisk 1 Du bryr dig om andra Du låter kollegan eller kompisen smaka på din mat även om …